scroll

Bremon Boutique Hotel by Duquesa Hotels CollectionBremon Boutique Hotel by Duquesa Hotels Collection

Rutes de Senderisme pel Bages

La comarca del Bages és un territori ideal per a descobrir pas a pas.


Rutes de llarg recorregut

Camí de Sant Jaume
Ruta Abat Oliba (GR151)
Camí de la Sal
Ruta dels 3 Monts
Ruta del Sometent (ruta futura)
Ruta dels Maquis
La Ruta de les 20 ermites romàniques (GR176)
Volta al Bages amb BTT ia peu (Terra de Maquis)
Camí Romeu a Montserrat (GR96)Rutes de curta distància

PR de Calders
Santpedor del PR
PR C-19 Monistrol de MontserratRutes locals:

Rajadell: Sant Amanç de Viladés


Per obtenir més informació: feu clic aquí


Aquest lloc utilitza cookies per millorar la vostra experiència de navegació i oferir-vos el millor servei possible. Continuant navegant pel lloc que accepteu el seu ús.

Configuració de cookies:

Cookies and other similar technologies are an essential part of how our Platform works. The main goal of cookies is to make your browsing experience easier and more efficient and to improve our services and the Platform itself. Likewise, we use cookies to show you targeted advertising when you visit third-party websites and apps. Here, you will find all the information on the cookies we use. Furthermore, you will be able to activate and/or deactivate them according to your preferences, except for any cookies that are strictly necessary for the functioning of the Platform. Keep in mind that blocking certain cookies may affect your experience on the Platform, as well as its functioning. By clicking “Confirm preferences”, the cookies selection you have made will be saved. If you have not selected any options, clicking this button will be the same as blocking all cookies. For more information, please consult our Cookie Policy.

Configuració de cookies
Accepta totes les cookies