scroll

Bremon Boutique Hotel by Duquesa Hotels CollectionBremon Boutique Hotel by Duquesa Hotels Collection

COVID-19

Apreciado client,

Des de l’Hotel Bremon volem informar-nos que estarem oberts a partir del dia 01 de juliol i que estem conscienciats amb la seguretat dels nostres clients i del nostre personal, per ell volem tenir algunes de les mesures i protocols que hem implementat seguint les recomanacions de l’OMS y el ministerio de sanidad.

Limpieza i desinfecció de les nostres instal·lacions amb productes específics

Formació específica de tot el nostre personal

Gel desinfectant en zones comunes

Desayuno a la carta para evitar la exposición de los productos

Establiment d’una distància mínima de 2 metres entre meses.

Personal dotado amb EPIs per garantir la seguretat

Medidas de distanciamiento social

Priorització del sistema de pagament amb tarifes de crèdit contactless.

Desinfecció i esterilització de les llaves magnètiques de les habitacions després de cada ús.

Lavado de textiles amb programes especials que garanteixen la màxima desinfecció.

Limpieza exhaustiva e incremento de frecuencia de las áreas públicas en especial atención a zonas de mayor contacto.

¡Muchas gràcies per confiar en nosaltres!

Aquest lloc utilitza cookies per millorar la vostra experiència de navegació i oferir-vos el millor servei possible. Continuant navegant pel lloc que accepteu el seu ús.

Configuració de cookies:

Cookies and other similar technologies are an essential part of how our Platform works. The main goal of cookies is to make your browsing experience easier and more efficient and to improve our services and the Platform itself. Likewise, we use cookies to show you targeted advertising when you visit third-party websites and apps. Here, you will find all the information on the cookies we use. Furthermore, you will be able to activate and/or deactivate them according to your preferences, except for any cookies that are strictly necessary for the functioning of the Platform. Keep in mind that blocking certain cookies may affect your experience on the Platform, as well as its functioning. By clicking “Confirm preferences”, the cookies selection you have made will be saved. If you have not selected any options, clicking this button will be the same as blocking all cookies. For more information, please consult our Cookie Policy.

Configuració de cookies
Accepta totes les cookies