scroll

Hotel Bremon CardonaHotel Bremon Cardona

Agenda

Segueix-nos a Instagram i coneix les últimes notícies @hotelbremon


IOGA A L'HOTEL BREMON!!!

Connecta amb tu i amb el teu entorn.

No et perdis la sessió de ioga a la nostra terrassa amb vistes al Castell.


Tenim un nou menú migdia per als caps de setmana per només 19,95€.

Visiteu aquest enllaç per conèixer el nostre Restaurant Les Monges

Les Monges

Visiteu aquest enllaç per conèixer les ofertes especials que tenim

Ofertes especials

Aquest lloc utilitza cookies per millorar la vostra experiència de navegació i oferir-vos el millor servei possible. Continuant navegant pel lloc que accepteu el seu ús.

Configuració de cookies:

Cookies and other similar technologies are an essential part of how our Platform works. The main goal of cookies is to make your browsing experience easier and more efficient and to improve our services and the Platform itself. Likewise, we use cookies to show you targeted advertising when you visit third-party websites and apps. Here, you will find all the information on the cookies we use. Furthermore, you will be able to activate and/or deactivate them according to your preferences, except for any cookies that are strictly necessary for the functioning of the Platform. Keep in mind that blocking certain cookies may affect your experience on the Platform, as well as its functioning. By clicking “Confirm preferences”, the cookies selection you have made will be saved. If you have not selected any options, clicking this button will be the same as blocking all cookies. For more information, please consult our Cookie Policy.

Configuració de cookies
Accepta totes les cookies